Training RegelRecht in de praktijk

jun4
Er komen steeds meer richtlijnen, protocollen en standaarden in de mondzorg. Gelukkig maar want regels geven je vrijheid. Mag je wel afwijken van richtlijnen? In ieder geval niet zomaar.

Is er juridisch gezien wel een verschil tussen een protocol en een richtlijn? Deze avond geven we inzicht in hoe dwingend richtlijnen in de praktijk zijn en hoe je afwijkingen moet vastleggen. Aan de hand van jurisprudentie in de geneeskunde laten we zien hoe de rechter naar onze richtlijnen kijkt. Tenslotte geven we praktische tips hoe je het dossier volledig maar effectief kan bijhouden.

Onderwerpen

  • Overzicht van de voorschriften uit een drietal recente richtlijnen;
  • Juridische betekenis van richtlijnen, protocollen en standaarden;
  • Onder welke omstandigheden kan je afwijken van richtlijnen?
  • Jurisprudentie over medici die afweken van richtlijnen;
  • Hoe leg je een afwijking vast in het dossier, en hoe maak je dit praktisch.

Resultaat

  • Een aantal aandachtspunten uit de nieuwe richtlijnen rondom de M3, implantologie en dossiervorming.
  • Hoe dwingend zijn deze richtlijnen?
  • Hoe zorg ik voor goede dossiervorming, wanneer ik afwijk van de richtlijn.
 
Trainers

Alexander Tolmeijer  studeerde Tandheelkunde en Rechten. Naast praktiserend tandarts is hij ondernemer en oprichter van onder andere MedischOndernemen. Hij was penningmeester en vice-voorzitter van de KNMT,  penningmeester van de VvAA en bestuurslid van het Europees bestuur van tandartsen (CED).

 

In september 2014 richtte hij samen met Elsbeth Nijhoff Dentiva op. Dentiva richt zich op ‘Management analyse en ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Gebruikmakend van benchmarks, Lean Six Sigma en diverse communicatie technieken begeleiden zij tandheelkundige teams, die tot betere resultaten willen komen op het gebied van organisatie, patiëntcommunicatie en samenwerking.

Alexander heeft zijn kennis en opleiding toegepast in diverse grotere tandarts- en MKA-praktijken.   In 2016 publiceerde hij samen met Elsbeth het boek 'Optimale agendaplanning in de tandartspraktijk'. Samen met Elsbeth Nijhoff en Charlotte van den Wall Bake schreef hij in 2017 het boek communicatie in de tandartspraktijk. Mr.  Jolanda J.A. van Boven  heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

 

Daarnaast ligt haar expertise op privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.   Jolanda is mede-initiatiefnemer Leertuin Samenwerken aan Zorg &Veiligheid en Stichting Veilige Haven voor de nieuwe aanpak kindermishandeling en relationeel geweld. 

 
Investering
Prijs: €345,- (excl. btw)
Prijs voor leden: €295,- (excl. btw)

Studiemateriaal
De Powerpoint van de presentatie wordt achteraf gedeeld.

Datum:  4 juni 2020
Locatie:   Van der Valk - Breukelen
Tijden: 
18.30 ontvangst
19.00 Start Seminar RegelRecht in de praktijk
20.00 pauze (15 min)
21.30 einde

Vragen over deze training?  
Stuur een mail naar   klantenservice@medischondernemen.nl
 
Training RegelRecht in de praktijk

Datum / tijd

4 juni 2020
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meVan der Valk - Breukelen