Gijs Ganzevles (praktijkhouder fysiotherapiepraktijk en praktijkmanager): ‘Ik heb goed zicht op de organisatie, ik sta er middenin’

donderdag 9 juni 2022

Gijs Ganzevles: 'De meerwaarde van een praktijkmanager is voor mij duidelijk: de juiste voorwaarden creëren zodat therapeuten hun werk kunnen doen en structuur aanbrengen in de praktijk.' ( Foto: Studio Wndrlnd)

Gijs Ganzevles heeft samen met zijn maat een maatschap: Fysiotherapie Bergstraat in Amersfoort. Hij werkt als manueel therapeut en daarnaast twee dagen in de week als praktijkmanager. Deze combinatie vormt voor hem geen probleem. ‘Het hoort bij het ondernemerschap dat je zorgt voor een goede werksfeer en energie in je praktijk.’

‘Na een verblijf in het buitenland ben ik in 2003 naar Amersfoort gekomen en sinds 2006 werk ik in deze fysiotherapiepraktijk. We zijn de afgelopen jaren fors gegroeid. Toen ik kwam bestond het team uit vier medewerkers, nu vijftien. Het is onze ambitie om een sterke praktijk te worden in Amersfoort en door te groeien naar zestien à achttien therapeuten en twee of drie ondersteunende medewerkers. De tendens in de fysiotherapie is schaalvergroting. Ook wij willen veel specialismen bieden, dat doen we al, maar daar heb je wel een bepaald aantal therapeuten voor nodig. Een dubbele bezetting is ook prettig, zodat je uitval kunt opvangen’, vertelt Gijs Ganzevles. 

‘We willen passende zorg bieden, zorg die past bij de hulpvraag en de behoefte van de patiënt. Preventie vinden we belangrijk, mensen trainen zodat ze weer fit worden en zich vitaler voelen. Ook mensen met long-Covid klachten zien we, zij komen naar de longfysiotherapeut. 
We hebben overleg met een huisartsenpraktijk in de buurt, maar willen zeker meer structurele samenwerkingsafspraken maken. Daar zijn we mee bezig. Fysiotherapeuten kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat zou de werkdruk van de huisarts kunnen verlichten. Ook zijn er mogelijkheden om een brugfunctie te gaan vervullen tussen de huisarts en de specialist.’

Uitstraling

Ganzevles kijkt niet alleen naar zijn patiënten, maar ook buiten de muren van de praktijk. ‘Het is belangrijk om als praktijk goed vindbaar en zichtbaar te zijn. We willen ook goed bereikbaar zijn, mensen kunnen bijvoorbeeld online een afspraak bij ons maken. En ze kunnen voorafgaand aan het consult een digitaal intakeformulier invullen. Verder hebben we een app, die mensen helpt bij het doen van oefeningen. Op deze manier proberen we ons zo goed mogelijk te profileren.’

Praktijkmanager

Vanaf de start van de maatschap heeft Ganzevles de dagelijkse leiding van de praktijk. In de loop der tijd heeft hij de rol van praktijkmanager op zich genomen. Er is destijds niet voor gekozen om iemand van buiten aan te trekken. In de paneldiscussie, tijdens de Dag van de Praktijkmanager, gaf Ganzevles aan dat het financieel nog niet mogelijk is, en dat komt door de tarieven in de fysiotherapie, om een externe praktijkmanager aan te nemen. 

‘Mijn taken en rol zijn verschoven: meer richting netwerken en acquisitie. Het voordeel van de combinatie die ik heb, praktijkeigenaar, werken als therapeut en praktijkmanager, is dat ik goed zicht heb op de organisatie. Ik sta er middenin. Heb je behoefte aan controle, dan heb je die. Ik zie ook nadelen: je hebt minder tijd voor je core business, netwerken en voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en initiatieven, als het maken van samenwerkingsafspraken en zorgplannen.’

‘Voor mij vormt het combineren van al deze rollen en taken geen probleem. We zijn een platte organisatie en als praktijkhouder heb ik eerder slecht nieuws gesprekken moeten voeren. Ik vind dat we samen moeten zorgen voor een goede werksfeer, medewerkers moeten zich veilig voelen en met plezier hier werken. Het hoort bij goed ondernemerschap dat je zorgt voor goede energie in de praktijk.’

In opkomst

Het is dus goed mogelijk Ganzevles binnen afzienbare tijd andere taken krijgt, omdat zijn maat met pensioen gaat, en dat er dan een andere praktijkmanager komt, van buitenaf. ‘Ik zie dat de functie van praktijkmanager binnen de fysiotherapie in opkomst is. Dat juich ik alleen maar toe. Bij praktijkvoering komt veel kijken en als paramedicus ben je daarvoor niet goed opgeleid. Denk aan het managen van het team of het opstellen van een financiële strategie. Wij hebben twee ondersteunende medewerkers en een daarvan heeft onlangs een opleiding personeelsmanagement afgerond.’

‘Ik zie duidelijk de meerwaarde van een praktijkmanager in de fysiotherapie: het creëren van de juiste voorwaarden zodat de therapeuten hun werk kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid. En het aanbrengen van structuur in de praktijk.’

Op 23 juni a.s. organiseren we een online kick-off bijeenkomst voor praktijkmanagers die in een fysiotherapiepraktijk werken en die graag een netwerk willen vormen. Wil jij ook meedenken hoe we dit vorm kunnen geven? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.