Robert Tijhuis (wijkmanager): ‘Durf nee te zeggen, maar hou ook van uitdagingen’

maandag 17 januari 2022

Robert Tijhuis: 'Zorg dat je bevoegdheden hebt om je taken goed te kunnen uitvoeren.' (Foto: Robert Tijhuis)

Robert Tijhuis werkt als praktijkmanager en wijkmanager bij het wijksamenwerkingsverband Rijnland. ‘Heel grappig, mensen vragen me weleens: wat manage je dan? Ik heb geen team dat ik aanstuur. Ik breng mensen bij elkaar, ik faciliteer en zorg dat zorgprojecten goed lopen.’

‘Ons wijksamenwerkingsverband bestaat uit huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheker van het Alrijne Ziekenhuis. Het gezondheidscentrum Rijnland, en dat is heel bijzonder, is gevestigd bij het ziekenhuis’, vertelt Robert Tijhuis. 

Tijhuis komt niet uit de zorg maar uit de wereld van de hotellerie. ‘Via mijn partner die huisarts is ben ik in de eerste lijn beland als praktijkmanager. In eerste instantie had ik vooral taken op financieel gebied. Daarna ben ik als wijkmanager aan de slag gegaan. Dat doe ik nu vijf jaar. In ons wijksamenwerkingsverband is sprake van een nauwe samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg, fysiotherapeuten en apotheek en andere zorgaanbieders. Ik ondersteun het bestuur en faciliteer allerlei projecten, zoals het opzetten van een huisartsen prikpunt in de priklocatie van de GGD in Leiderdorp.’

Voor een wijkmanager is het essentieel om een goed overzicht te hebben van de welzijnsorganisaties. ‘Je hoort op de hoogte te zijn van wat het welzijn in de wijk te bieden heeft. Bijvoorbeeld: wat is er voor ouderen, voor de ondersteuning aan mantelzorgers, voor mensen met financiële problemen? In mijn werkgebied heb ik te maken met Incluzio. Daar heb ik een goed contact mee opgebouwd en we werken samen bij onder meer Welzijn op Recept. Daar gaan we komend jaar data voor verzamelen: hoe vaak verwijzen huisartsen door naar het welzijnwerk, naar welke activiteit?’

Stimuleren van samenwerking

Samenwerking met andere zorgaanbieders stimuleren, opzetten en onderhouden, dat is een belangrijke taak van een wijkmanager. Tijhuis geeft een voorbeeld van wat hij heeft opgepakt. ‘Het heeft te maken met de verwijzingen naar de thuiszorg door huisartsen via Zorgdomein. Zij hadden daar vaak geen zicht meer op: wat gebeurde er met de verwijzing, er vond geen terugkoppeling plaats. Met als gevolg dat huisartsen weer ging bellen hoe het ermee stond en dat kost tijd. Ik heb samen met de thuiszorgorganisatie een protocol gemaakt voor de verwijzing, waarin heldere afspraken staan over wat er met een verwijzing gebeurt en hoe de huisarts hierover wordt geïnformeerd. Het is nu beter gestroomlijnd. Dit document heeft de thuiszorgorganisatie breed ingevoerd in de hele regio.’

Initiatieven nemen

Over zijn rol als wijkmanager zegt Tijhuis: ‘Ik neem zelf ook zeker initiatief, het is een hele zelfstandige functie. Mensen vragen me weleens: wat manage je dan? Ik stuur geen team aan. Ik breng mensen met elkaar in verbinding, ik faciliteer en zorg dat projecten goed lopen.’
Dat een wijkmanager goed moet kunnen omgaan met de verschillende belangen, herkent Tijhuis zeker. ‘Daarbij gaat het vooral om de factor tijd. Huisartsen krijgen al veel taken op hun bord, ze hebben niet altijd tijd om deel te nemen aan een nieuw project en steeds te overleggen. Ik bespreek vaak met de huisartsen wat er speelt en of zij willen meedoen.’

Het is niet zo dat Tijhuis bij ieder overleg in de wijk aanschuift. ‘Daar ben ik duidelijk over. Ik kijk of het een belangrijk overleg is. Maar de samenwerkingspartners waarderen mijn aanwezigheid. Ik vind het belangrijk om de samenwerkingspartners als gelijkwaardig te zien.’ 

‘Durf nee te zeggen’

Waar Tijhuis ook tegenaan loopt is dat hij niet namens alle huisartsen kan praten en acteren. ‘Hou er rekening mee dat iedereen iets van de huisartsen wil. Een goede communicatie met de huisartsen is dus belangrijk. Durf nee te zeggen, maar hou ook van uitdagingen.’
Ook de praktijkmanagers van andere praktijken hebben zo hun eigen manier van werken. Er is een regionaal overleg waarbij de praktijkmanagers vier keer per jaar bij elkaar komen. 
Zijn advies aan collega-wijkmanagers: ‘Zorg dat duidelijk is wat ervan je wordt verwacht. En dat je bevoegdheden hebt om je taken goed te kunnen uitvoeren.’

Multidisciplinair

Steeds meer zorgaanbieders erkennen het belang van samenwerking, regionaal en in de wijk. Dat geldt ook voor de huisartsen, meldt Tijhuis. ‘Bijzonder is dat de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN,) waar het wijksamenwerkingsverband bij aangesloten is, eind vorig jaar de activiteiten heeft overgedragen aan een nieuwe organisatie: de multidisciplinaire coöperatie WSV Support. Dit is een belangrijke stap verder, samenwerking moeten we immers samen doen.’

Lees meer: 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.