Maud Van vlerken

Maud van Vlerken is projectleider taakherschikking bij stichting KOH.

KOH staat voor Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg en is hét kenniscentrum voor taakherschikking, nascholing en accreditatie in de huisartsenzorg.

Taakherschikking is een manier om de huisartsenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te borgen. Met als missie: goede zorg door professionals die doen waar ze goed in zijn.

 

Maud is bereikbaar voor alle personen en instanties die hier vragen over hebben.

Als projectleider taakherschikking en ervaren VS (verpleegkundig specialist) in de huisartsenzorg wil ze graag zoveel mogelijk professionals in de huisartsenzorg begeleiden om hun praktijk of organisatie optimaal in te richten met de juiste zorgverlener op de juiste plek.

Maud van Vlerken

Contactgegevens

Telefoon
Functie
projectleider taakherschikking